Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας – Grader
ΚΑΡΥΑ: Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου
ΛΑΠΠΑ: Πλακόστρωση διαδρόμων κοιμητηρίου
Κ. ΑΧΑΪΑ: Επισκευή οδοστρώματος
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
ΑΛΙΣΣΟΣ: Καθαρισμός δρόμων – Καταστροφέας / Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
ΠΟΥΡΝΑΡΙ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
Κ. ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων –  Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΙΟΛΟ – ΚΑΓΚΑΔΙ – ΑΠΙΔΕΩΝΑ – ΣΑΓΑΙΙΚΑ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΓΚΑΔΙ: Κοπή δέντρων
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΣΑΝΤΟΜΕΡΙ: Αποκατάσταση βλάβης κεντρικού αγωγού
ΜΑΖΑΡΑΚΙ: Επανασύνδεση ρολογιών
Κ. ΑΧΑΪΑ: Επικάλυψη τάφρων ομβρύων υδάτων με σκυρόδεμα

18.11.2020_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ