Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ Επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας “ΙΑΝΟΣ”
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
Επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας “ΙΑΝΟΣ”
Κ. ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός καρναβαλικού εργαστηρίου
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας “ΙΑΝΟΣ”
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας “ΙΑΝΟΣ”
Περιπολίες Πυροσβεστικών Οχημάτων
Καθαρισμός ρεμάτων – φρεατίων
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. Επιφυλακή λόγω κακοκαιρίας “ΙΑΝΟΣ”

18.09.2020_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ