Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ Κ.ΑΧΑΪΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου επί της Πατρών Πύργου, Ελαιοχρωματισμός Κέντρου Υγείας
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
ΚΑΛΑΜΑΚΙ: Καθαρισμός δρόμων – Καταστροφέας / Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
Κ.ΑΧΑΪΑ – ΚΑΡΑΙΙΚΑ – ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.ΑΧΑΪΑ – Α.ΑΧΑΪΑ – ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ – ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ : ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΕΛΙΤΣΕΣ: Καθρισμός  χαντακιών – Τσάπα / Φορτηγό
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΩΛΕΝΙΑ: Αντικατάσταση ρολογιών
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Άδειασμα δεξαμενής
ΛΑΜΠΡΕΪΚΑ – Κ.ΑΧΑΪΑ – ΑΡΑΞΟΣ: Επισκευή σπασμένων σωλήνων
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Αποκατάσταση βλάβης
ΦΛΟΚΑ: Επισκευή σπασμένου μονοσωληνίου

18.01.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ