Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ Κ.ΑΧΑΪΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου επί της Πατρών Πύργου
ΛΑΠΠΑ: Ολοκλήρωση Ελαιοχρωματισμού Αγροτικού Ιατρείου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
ΚΑΡΑΙΙΚΑ – ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ: Καθαρισμός δρόμων – Καταστροφέας / Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
ΑΛΙΣΣΟΣ – ΑΛΥΚΕΣ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ – Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων, Συλλογή αντικειμένων/δέντρων – Τσάπα / Φορτηγό
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.ΑΧΑΪΑ – ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΑ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΙΔΕΩΝΑ: Καθρισμός  χαντακιών
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΑΛΙΣΣΟΣ: Επισκευή αγωγών Φ225 & Φ63
ΩΛΕΝΙΑ: Αντικατάσταση 4 ρολογιών
Κ. ΑΧΑΪΑ: Τοποθέτηση ψυχρής πίσσας, λόγω καθίζησης οδοστρώματος σε σημείο φρεατίου

15.01.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ