Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΑΧΑΪΚΟ: Καθαρισμός δρόμου – Grader
Κ.ΑΧΑΪΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου επί της Πατρών Πύργου
ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Αγροτικού Ιατρείου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
ΚΑΡΑΙΙΚΑ: Καθαρισμός δρόμων – Καταστροφέας / Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ: Καθαρισμός δρόμου – Τσάπα / Φορτηγό
Κ.ΑΧΑΪΑ: Συλλογή αντικειμένων – Τσάπα / Φορτηγό, Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΑ – ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ:  Άνοιγμα χαντακιών & καθαρισμός δρόμου προς Μαύρη Μύτη
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΧΑΡΑΥΓΗ – ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Κ.ΑΧΑΪΑ: Αποκατάσταση βλαβών

14.01.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ