Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Αγροτικού Ιατρείου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
Κ.ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
ΑΛΙΣΣΟΣ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Κ.ΑΧΑΪΑΣ – ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ / ΚΑΡΑΙΪΚΩΝ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΓΑΙΙΚΑ: Έναρξη παρεμβάσεων καθαρισμού γρανών – Τσάπα / Φορτηγό
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ: Επανσυνδέσεις νερού
ΦΛΟΚΑ: Επισκευή σπασμένου σωλήνα
ΚΡΑΛΙ: Αποκατάσταση βλάβης δεξαμενής
Κ.ΑΧΑΪΑ: Αντικατάσταση ρολογιών

12.01.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ