Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας – Grader
Κ. ΑΧΑΪΑ: Πλακόστρωση πεζοδρομίου επί της Πατρών-Πύργου
ΛΑΠΠΑ: Ελαιοχρωματισμός Αγροτικού Ιατρείου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμμάτων
ΚΑΛΑΜΑΚΙ: Συλλογή αντικειμένων – Τσάπα / Φορτηγό
Κ.ΑΧΑΪΑ – ΛΟΥΣΙΚΑ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΓΑΙΙΚΑ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙ – ΦΛΟΚΑ – ΑΛΙΣΣΟΣ: Αποκατάσταση βλαβών
Κ.ΑΧΑΪΑ: Επισκευή ρολογιών
ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Επισκευή σπασμένου αγωγού
ΑΡΑΞΟΣ: Αντικατάσταση ελατηρίου φλοτέρ δεξαμενής

11.01.2021_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ