ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 21/11/2020
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΡΙΟΛΟ: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας – Grader
ΚΑΡΥΑ: Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου
ΛΑΠΠΑ: Πλακόστρωση διαδρόμων κοιμητηρίου
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
ΛΑΠΠΑ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά / Καταστροφέας
Κ. ΑΧΑΪΑ: Συλλογή αντικειμένων – Τσάπα / Φορτηγό / Πεζοπόρο τμήμα
Κ. ΑΧΑΪΑ – ΑΛΥΚΕΣ: Καθαρισμός δρόμων – Πεζοπόρο τμήμα
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ – ΜΙΧΟΪ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΛΟΚΑ: Μεταφορά νερού – Υδροφόρα
ΛΑΠΠΑ: Καθαρισμός χώρων
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙ: Εργασίες αποκατάστασης σπασμένου κεντρικού αγωγού, αποκατάσταση βλάβης πλησίον γηπέδου
ΜΕΤΟΧΙ – ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ: Αποκατάσταση  βλαβών

 

Αντίγραφο του 21.11.2020_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ