ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 20/11/2020
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ – Α. ΑΛΙΣΣΟΣ: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας – Grader
ΚΑΡΥΑ: Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου
Κ.ΑΧΑΪΑ: Πλακόστρωση φθαρμένων πεζοδρομίων
ΑΛΙΣΣΟΣ – ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ: Κατασκευή γεφυριδίων ~ Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
ΛΑΠΠΑ – ΜΕΤΟΧΙ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά
Κ. ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων –  Πεζοπόρο τμήμα
Ενίσχυση Τεχνικών Έργων – Τσάπα / Φορτηγό
Επισκευή κάδων
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ – ΑΡΑΞΟΣ – ΝΙΦΟΡΕΪΚΑ: ‘Ελεγχος ηλεκ/σμού και αντικατάσταση καμμένων λαμπτήρων – Καλαθοφόρο
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μεταφορά νερού – Υδροφόρα
Καθαρισμός χαντακιών
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΛΙ: Εργασίεςαποκατάστασης βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης
ΑΡΛΑ: Αποκατάσταση 2 βλαβών
ΣΑΓΑΙΙΚΑ: Επισκευή μονοσωληνίων

 

Αντίγραφο του 20.11.2020_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ