ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 19/11/2020
Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΕΡΓΩΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας – Grader
ΚΑΡΥΑ: Ελαιοχρωματισμός Δημοτικού Σχολείου
ΛΑΠΠΑ: Πλακόστρωση διαδρόμων κοιμητηρίου
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ: Κατασκευή γεφυριδίων ~ Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων
Κ. ΑΛΙΣΣΟΣ – ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ: Καθαρισμός δρόμων – Χορτοκοπτικά / Πεζοπόρο τμήμα
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ: Μεταφορά κάδων σε σημεία τοποθέτησης / Ενίσχυση Τεχνικών Έργων – Τσάπα
Κ. ΑΧΑΪΑ: Καθαρισμός δρόμων –  Πεζοπόρο τμήμα
Καταστροφέας: βλάβη
3. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Καλαθοφόρο: βλάβη
4. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΙΣΣΟΣ: Κοπή δέντρων
5. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΛΙ: Αποκατάσταση βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης
ΜΑΖΑΡΑΚΙ: Επανασύνδεση ρολογιών
Κ. ΑΧΑΪΑ: Επικάλυψη τάφρων ομβρύων υδάτων με σκυρόδεμα
ΜΙΧΟΪ: Μετατόπιση παροχών

Αντίγραφο του 19.11.2020_ΔΔΑ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ