Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

Πατήστε στο αντίστοιχο κουμπί, για να πάρετε πληροφορίες για την αίτηση που σας ενδιαφέρει:

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει προς την υπηρεσία μας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η υπηρεσία του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση για την καταβολή των αναλογούντων τελών, μετά την πληρωμή των οποίων εκδίδεται η σχετική άδεια και αποστέλλεται στο περίπτερο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Άδεια εκμίσθωσης περιπτέρου. 
 • Δημοτική ενημερότητα. 
 • Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ. 
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου.
 • Αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού. 
 • 3 αντίγραφα από συντεταγμένο σκαρίφημα από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται η αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει κανονιστικής.

Γραφείο Έκδοσης: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200, ΑΧΑΪΑΣ
Τηλέφωνο: 2693360123-122

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος (φωτοαντίγραφο).
 • Ταμειακή απόδειξη με τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης.
 • Αναλυτική περιγραφή εξοπλισμού
 • 3 αντίγραφα από συντεταγμένο σκαρίφημα από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται η αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει κανονιστικής.

Γραφείο Έκδοσης: Τμήμα Εσόδων
Διεύθυνση: Δεξαμενού 36, Πλησίον Γυμνασίου, Κάτω Αχαία, 25200, ΑΧΑΪΑΣ
Τηλέφωνο: 2693360123-122

Εναλλακτικά:

 • Γραφείο ΚΕΠ
 • Μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων