Σχετικά με την άδεια κατεδάφισης κτιρίου στην Κάτω Αχαϊα, που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δυτικής Αχαϊας, αποσαφηνίζονται τα εξής:

Συνδημότης κατέθεσε αίτημα για έκδοση άδειας κατεδάφισης. Η άδεια εκδόθηκε και όπως προβλέπεται για την έκδοσή της δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Στην υπόθεση παρενέβη συνιδιοκτήτης του κτιρίου με εξώδικο που παρελήφθη από την υπηρεσία στις 11/2. Πάραυτα εκδόθηκε απόφαση διακοπής των εργασιών κατεδάφισης που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα. Στη συνέχεια και όπως προβλέπεται, εκλήθη σε ακρόαση ο συνιδιοκτήτης του ακινήτου για το οποίο ζητήθηκε η άδεια κατεδάφισης προκειμένου να υποστηρίξει το αίτημά προσκομίζοντας και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά την ακρόαση θα ακολουθήσει νέα απόφαση της υπηρεσίας.