Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Δυτικής Αχαΐας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του
Δημαρχείου, η παρούσα πραγματοποιείται κατόπιν αναβολής της προγραμματισθείσας για
την Παρασκευή 18η Σεπτεμβρίου 2020, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που
επικρατούσαν στον Δήμο, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1. Εισήγηση για την τροποποίηση της αριθ.30/2015 (ΑΔΑ:6Σ5ΧΨ9Ν-043) απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συζήτησης και λήψη απόφασης σχετικά με την
Μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς της Κάτω Αχαΐας».

2. Γνωμοδότηση για παραχώρηση Θέσεων (πιάτσα) ΣΑΧΙ έναντι του ΚΤΕΛ Κάτω Αχαΐας.

3. Γνωμοδότηση για θέσεις παρκινγκ στην Κάτω Αχαΐα.

4. Γνωμοδότηση για Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Δημοτικό Κατάστημα
Λακκόπετρα) σε τρίτους με δημοπρασία.

5. Παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα
Αγιοβλασιτίκων

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα και με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκύκλιο του ΤΠ.ΕΣ.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε
άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

7-20 εξ αναβολής (1)