Επιτροπή διαβούλευσης Δήμου ΔΥΜΑΙΩΝ

Συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ως ακολούθως:

 

Κατεβάστε ολόκληρο το καταστατικό της Επιτροπής