Επικαιρότητα

  • Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Εκδηλώσεις
Όλα
  • Όλα
  • Ανακοινώσεις
  • Δελτία Τύπου
  • Εκδηλώσεις

Περίληψη Διακήρυξης του έργου με τίτλο “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 και μπάσκετ στην Κάτω Αχαΐα.

Περισσότερα

Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ …

Περισσότερα

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια θητείας-Δήλωση του Δήμαρχου Σπύρου Μυλωνά

1η Σεπτεμβρίου 2022. Η δημοτική αρχή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με επί κεφαλής το Δήμαρχο Σπύρο Μυλωνά, συμπληρώνει τρία χρόνια και ξεκινάει το τέταρτο χρόνο …

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 31.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 31/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Παραδόθηκε και επίσημα το έργο ανακατασκευής της γέφυρα της Καλόγριας

Παραδόθηκε και τυπικά η γέφυρα στην Καλόγρια με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής για χρήση. Πρόκειται για το λεγόμενο γεφυράκι που οδηγεί στην παραλία της …

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 30.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 30/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WONDER – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Αριθ. Πρωτ. 8726/3-8-2022) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WONDER – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 31/08/2022 και λήγει στις 09/09/2022.

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 29.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 29/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Τριακοστή Πρώτη (31η) Αυγούστου 2022

Περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 25.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 25/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 24.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 24/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 23.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 23/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 22.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 22/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Κάλεσμα των παραγωγών του Δήμου σε εκδήλωση ανάδειξης τοπικών προϊόντων για τα Δύμαια 2022

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας διοργανώνει εκδήλωση ανάδειξης των τοπικών προϊόντων του δήμου μας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δύμαια 2022, που θα πραγματοποιηθούν από 10 έως …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 13.00΄, προκειμένου να συζητηθούν …

Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 18.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 18/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τη χρήση αστικού εξοπλισμού και τη δημιουργία παιδοτόπων»

 

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων καθαριστριών σχολικών μονάδων

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη …

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα & εξοπλισμού για ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου & παιδικής χαράς»

Περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (για την μεταφορά σχολικών βιβλίων)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση της μεταφοράς των σχολικών βιβλίων από την Πάτρα στα Γυμνάσια και …

Περισσότερα

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 12.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 12/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου προγράμματος)                                                                                                                                                                                                                    ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ: πεζοπόρο τμήμα …

Περισσότερα

Οι ενστάσεις του Δήμου για τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου σύμφωνα με ρεπορτάζ περιοδικού

Εκτεταμένο ρεπορτάζ φιλοξενεί το τρέχον τεύχος του περιοδικού «Πατρινόραμα» σχετικά με τον υπό κατασκευή κλειστό αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου και στο τμήμα που αυτός διέρχεται από το …

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων