Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στο πολιτιστικό κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επείγουσα ρύθμιση θέματος για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
  2. Επείγουσα ρύθμιση θέματος για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό της υπηρεσίας: «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας –Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη».
  3. Εξέταση της αίτησης – διαμαρτυρίας του Ε.Δ.Ε. Λειβαδά Γερασίμου του Διονυσίου επί του διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας»
  4. Περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 315/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με δικαστική υπόθεση του Νικολάου Οικονομόπουλου του Γεωργίου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  5. Περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 38/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δύμης σχετικά με δικαστική υπόθεση της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Ε.Β.Ε. – Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία κάδων απορριμμάτων» κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Μόβρης.
  6. Λήψη απόφασης για Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης έτους 2015.
  7. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

 

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι τα θέματα υπόκεινται σε περιοριστική προθεσμία.

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων