Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), το υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., τις υπ’ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 και 426/Α.Π.77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. και την ΚΥΑ ΔΙα/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) θα πραγματοποιηθεί έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 11:00΄- 12:00΄ και θα διεξαχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνική επικοινωνία κ.α.) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  • «Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» Μέτρο 8.3.3 αριθμ. 63.1 του Καν 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   CLLD – LEADER ΑΧΑΪΑΣ για την υλοποίηση της πρότασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ»

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι το θέμα αφορά υποβολή πρότασης στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   CLLD – LEADER ΑΧΑΪΑΣ και υπόκειται σε περιοριστική προθεσμία.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη της επιτροπής κωλύεται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση αυτή, τότε παρακαλείται αφενός μεν να ενημερώσει την γραμματεία της επιτροπής και αφετέρου δε να καλέσει τον αναπληρωτή του να συμμετάσχει διαβιβάζοντας και την σχετική εισήγηση.

Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας, τηλεφώνου κ.α.) την ψήφο τους μαζί με τις τυχόν παρατηρήσεις τους κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία πρέπει να αποστείλετε την ψήφο σας είναι η εξής:  ch.deligianni@ddachaias.gr.

συνεδρίαση 24-11-2020 ΕΚΤΑΚΤΗ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Ημερήσιο Πρόγραμμα Εργασιών 12.08.2022

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 12/08/2022 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αποκομιδή Απορριμάτων (βάση προκαθορισμένου

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων