ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ (ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Κάτω  Αχαΐα 16/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                  

ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ             Πρωτ.:  – 20860 –

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΔΕΙΟΔ. ΡΥΘΜΙΣ.  ΕΜΠΟΡ.

ΔΡΑΣΤΗΡ.  &  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ               

Ταχ.  Δ/νση :  Δεξαμενού -36

Πληροφ. : Χρ. Κόκκαλης-Γ. Ζήσης-Μ.  Μηλολιδάκη

Τηλ.:2693360114-115-117

Fax.:2693360150

 

 

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ (ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ)»

                                

          Στα  πλαίσια  των  προγραμματισμένων  εκδηλώσεων    για  την  περίοδο  των  Εορτών  των  Χριστουγέννων  για  πρώτη  φορά  από 20/12/2017, μέχρι και 04/01/2018  στο  Δήμο  Δυτικής  Αχαϊας,  θα  πραγματοποιηθεί  η  «Χριστουγεννιάτικη  Αγορά»  με  την  ονομασία  «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ»,  επί  της  Πλατείας  Παπαγιαννοπούλου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  της  Πόλεως  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΪΑΣ –Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ- ΔΗΜΟΥ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ,  με στόχο να δημιουργήσει ένα εορταστικό κλίμα στην Τοπική Αγορά και να τονώσει την διάθεση και την ψυχολογία μικρών και μεγάλων, αλλά και την ανάκαμψη της Τοπικής Αγοράς της Πόλεως της Κάτω Αχαϊας, σε συνδυασμό με το εορταστικό ωράριο των Εμπορικών Καταστημάτων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον κόσμο για τις εορταστικές τους αγορές.

 

Για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  της  «Χριστουγεννιάτικης  Αγοράς»,  πρόκειται  να  χορηγηθούν  Άδειες  συμμετοχής   άσκησης  εμπορικής  δραστηριότητας   στους  ενδιαφερομένους  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις.

Ειδικότερα,  με  την  υπ.  αριθ. 186/2017  ληφθείσα  Κανονιστική  Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου,  καθορίσθηκαν η διάρκεια  τα  επιτρεπόμενα  είδη  πώλησης  και  ο  αριθμός  αδειών  συμμετοχής  που  θα  χορηγηθούν  στους  δικαιούχους  για  την  άσκηση  της  εμπορικής  δραστηριότητας  στην  «Χριστουγεννιάτικη  Αγορά»,  όπως  αυτά  παρατίθενται  στον  παρακάτω  πίνακα :

      Ειδικότερα, πρόκειται να γίνουν εκδηλώσεις από το Δήμο στην Πλατεία Παπαγιαννοπούλου της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαϊας του Δήμου Δυτικής Αχαϊας με την ονομασία «Ονειρούπολη»,  διάρκειας  δέκα πέντε (15) συναπτών ημερών –αρχής γενομένης την 20η Δεκεμβρίου 2017 και έως την 04η  Ιανουαρίου 2018,  και  για  το  ΚΑΡΟΥΖΕΛ  προσωρινής  εγκατάστασης  από  01η  Δεκεμβρίου  2017  έως  κ΄ 20η Ιανουαρίου 2018, με τη λειτουργία ειδικών διαμορφωμένων χώρων (σπιτάκια) διαστάσεων 2Χ3 μ. και συνολικού αριθμού δέκα (10) οικίσκων όπως αποτυπώνονται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αφορούν πώληση ειδών:

–Χριστουγεννιάτικα  είδη – κατασκευές.

–Ζαχαρώδη  είδη  και  αναψυκτικά.

–Ξηροί  Καρποί,  είδη  διατροφής.

–Παιχνίδια.

–Αγιογραφίες,  αφίσες κ.λ.π.

–Καντίνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία,  καταστήματα  εστίασης.

–ΚΑΡΟΥΖΕΛ.

—  Και  επί πλέον  παραχωρούνται τρείς (3) θέσεις για μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (λουκουμάδες, κάστανα κ.λ.π.).

Τέλος, καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» και να λάβουν σχετική άδεια με την διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης   από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την 20η Νοεμβρίου έως και την 30η Νοεμβρίου  2017 στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Αχαϊας.

 

 

 

Πληροφορίες :

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στο  Δήμο  Δυτικής  Αχαϊας – Αυτοτελές  Τμήμα  Τοπικής  Οικονομικής  Ανάπτυξης –Γραφείο  Αδειοδοτήσεων &  Ρύθμισης  Εμπορικών  Δραστηριοτήτων (Οδός  Δεξαμενού -36 –Γραφείο  9/ Τηλ.  Επικ. 26933-60.114 -60.115.-60.117),  για  την  προμήθεια  του  εντύπου  της  Αίτησης  και  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Α) Οι  κάτοχοι  Αδειών  Επαγγελματίες  Έμποροι (φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  νόμιμα  δραστηροποιούνται  αποκλειστικά  σε  υπαίθριες  αγορές –υπαίθριοι  πωλητές).

Β) Οι  κάτοχοι  Αδειών  συμμετοχής  σε  Κυριακάτικες  αγορές.

Γ) Οι  κάτοχοι  Αδειών  άσκησης  υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, και

Δ) Λοιποί,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  διαθέτουν  τα  νόμιμα  παραστατικά  και  πληρούν  όλες  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  της  κείμενης  φορολογικής  νομοθεσίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

          Α΄ :  Κατά  την  υποβολή  της  Αίτησης :

 1. Αίτηση –Δελτίο  συμμετοχής (υπόδειγμα  στο  Δήμο).
 2. Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής  Ταυτότητας.
 3. Απόδειξη  Ταμειακής  Μηχανής.
 4. Δήλωση- Έναρξη  Επιτηδεύματος  αρμόδιας  Δ.Ο.Υ.
 5. Ασφαλιστική  Ενημερότητα.
 6. Άδεια  συμμετοχής  κατόχων  σε  Κυριακάτικες  Εορτές (κατά  περίπτωση-από Νομαρχιακό-Περιφερειακό  Συμβούλιο.)
 7. Άδεια  άσκησης  υπαίθριου  εμπορίου, πλανόδιου  ή  στάσιμου (κατά  περίπτωση).
 8. Βεβαίωση  εγγραφής  αρμοδίου  Επιμελητηρίου σε  όσους   διαθέτουν  επαγγελματική  στέγη (κατάστημα, βιοτεχνία ή πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.)
 9. Άδεια  Ίδρυσης  κ΄ Λειτουργίας  Καταστημάτων Υγειονομικού  Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ή Γνωστοποίηση κ΄ βεβαίωση  έναρξης –άσκησης  επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.)- Στους  ιδιοκτήτες  Κ.Υ.Ε.
 10. Πιστοποιητικό  Υγείας (εφόσον  πρόκειται  για  διάθεση  τροφίμων  κ΄ ποτών).
 11.  Δημοτική  Ενημερότητα (εκ  του  Δήμου).

Β΄  Μετά  την  επιλογή  δικαιούχου :

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  απόδοσης  θέσεων,  απαιτείται :

 1.  Η  εφάπαξ καταβολή  του  τέλους  χρήσης  κοινοχρήστου  χώρου (5,00€/τ.μ.)  και
 2.  η  χορήγηση  εκ  του  Δήμου  Άδεια  κατάληψης  κοινοχρήστου  χώρου – Άδειας  συμμετοχής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μ.Ε.Δ.

 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

  

 

 

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων