1ο θέμα

1ο θεμα

1ο θέμα Εισήγηση Ο.Ε. για προυπολογισμό 2021

2ο θέμα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΕΑ

3ο θέμα ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 55-67

4ο θέμα

7ο θέμα

5ο θέμα

6ο θέμα