ΙΑΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WONDER (3)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (3)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 4412_2016

ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ_ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΚ_10-2020

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΚ_10-2020

14-20 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

12-20 ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Εισήγηση για λύση ΦΟΔΣΑ doc

2 επισ.Tελική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ Πατρεων -Δ. Αχαιας-ΣΥΔΙΣΑ_ Τελικο (2)

6η Εισήγηση Τροποποίησης Προυπολογισμού 2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΑ (1) (1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ