Δύο νέοι συνεργάτες θα επικουρούν αμισθί στο έργο του το Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας Σπύρο Μυλωνά.

Οι δύο νέοι συνεργάτες που ο ρόλος τους θα είναι καθαρά συμβουλευτικός είναι ο Γρηγόρης Ρηγόπουλος και ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος.

Ο Γρ. Ρηγόπουλος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε ζητήματα πρωτογενούς τομέα, εμπορίας και επιχειρηματικότητας ενώ ο Β. Κυριαζόπουλος θα επικουρεί το Δήμαρχο σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα του δημότη ιδίως σε ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φλόκα.

Σημειώνεται ότι ο Γρ. Ρηγόπουλος είναι μέλος του Δ.Σ. στον Αγροτικό Σύλλογο ενώ και οι δύο νέοι συνεργάτες έχουν εμπειρία της αυτοδιοίκησης αφού έχουν θητεύσει ως πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων.