Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δυτικής Αχαΐας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σπύρος Ν Μυλωνάς
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου : Κουνάβης Παναγιώτης Του Ανδρέα
                    Μέλη:
1.      Ορλώφ Κυριακός Του Ιωάννη
2.      Μπουχέλος Ανδρέας Του Δημήτριου
3.      Ταπεινός Κωνσταντίνος Του Νικόλαου
4.      Καμπέρος Ηλίας Του Χρηστού
5.      Μαλλιαρής Γρήγορης Του Νικόλαου
6.      Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη Του Αργυρίου
7.      Γκοτσόπουλος Βασίλειος Του Αριστείδη
8.      Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων Του Γεωργίου
9.      Παλαιολόγος Κωνσταντίνος Του Γεωργίου
10.    Βερόπουλος Αναστάσιος Του Αγγέλου
11.    Καραντζάς Άγγελος Του Βασιλείου
12.    Πουλίδας Αθανάσιος Του Νικολάου
13.    Νικολάου Χρήστος Του Γεωργίου
14.    Λίακος Φίλιππος Του Αγγέλου
15.    Οικονομόπουλος Ηλίας Του Ανδρέα
16.    Ραυτακόπουλος Αθανάσιος Του Παναγιώτη
17.    Μπαχράς Ξενοφών Του Ιωάννη
18.    Μαυρογίαννης Διονύσιος Του Παναγιώτη
19.    Τραχάνης Σπυρίδων Του Ανδρέα
20.    Ορδίτης Αλέξιος Του Σπυρίδωνος
21.    Σταθόπουλος Ανδρέας Του Κωνσταντίνου