Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαϊας , κατ΄εφαρμογή της
ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ.
Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής
κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου
της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι
αναφερόμενων έργων.
Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της
Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.)
και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία
ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ. Αρίθμ.
78/2020 απόφαση Ο.Ε είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :
1 Φελούκα Σωτηρία ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικό
2 Αντωνόπουλο Σωτήριο ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του
σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.
Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ , προϋπολογισμού 383.064,52 (χωρίς ΦΠΑ) με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0006190446
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02-
07-2020 και ώρα 11:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ , προϋπολογισμού 467.741,93 (χωρίς ΦΠΑ) με κωδικό ΟΠΣΑΑ:
0006192440
Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02- 07-
2020 και ώρα 12:30 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α.) του Δήμου Δυτικής Αχαϊας : https://ddachaias.gr/ και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ dsigned

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων