Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας,την 1η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00

Σας προσκαλούμε την Πρώτη ( 1η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΝ  1Η  ιΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 8507/27.05.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ περιόδου 2015-2019».
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ περιόδου 2015-2019».

 

  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για υποδοχή βοθρολυμάτων από τον Δήμο Πατρέων.» .
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων .
4.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης του Δήμου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας.».
  Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στον κ. Τριλίβα Μάριο.».
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Λογιστική Τακτοποίηση παραστατικών του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, λόγω συμψηφισμού οφειλών.».
  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.    Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου Δημαρχείου (πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας) και διάθεση της πίστωσης.».

 

  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων