Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Ογδόη (8η) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 4 Δεκεμβρίου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :22577

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Ογδόη (8η) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  8ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 22577/ 4-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Αποδοχή Παραίτησης και Αντικατάστασης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
  Εισηγητές: Νικολάου Χρήστος,  Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση του  προϋπολογισμού και των πινάκων στοχοθεσίας του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2018 έπειτα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών ,  Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ. .
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΥΑ Δυμαίων .
  Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Πρόεδρος του Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Αχαΐας Οικονομικού έτους 2017.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης  περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο)
  Εισηγήτρια: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση(ως προς την διάρκεια) Σύμβασης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου .
  Εισηγήτρια: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Υποβολή πρότασης για την “Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του Αστικού Εξοπλισμού χώρων πρασίνου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας” στον Άξονα 2 “Αστική Αναζωογόνηση 2017”  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”  του ΥΠΕΝ (Πράσινο Ταμείο).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
10.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Τροποποίηση της συμβατικής διάρκειας με την εταιρεία Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΕΒΕ, για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου στην ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017  .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση τοποθέτησης οικίσκων σε στάσεις διέλευσης Λεωφορείων, στην Τοπική Κοινότητα Λακκόπετρας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – Μονάδας Μελετών και Κατασκευών (ΜΟ.Μ.ΚΑ)- για την υλοποίηση του έργου : Αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα  στις Τοπικές Κοινότητες Χαραυγή – Σαντομέρι – Πόρτες – Βελιτσές – Μιχόι του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ. Κ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗ ΔΕ ΔΥΜΗΣ ΤΚ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΤΚ ΠΕΤΤΑ ΤΗΣ ΔΕ ΛΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΩΛΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»
   

Εισηγήτρια :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παραλαβής των εργασιών με τίτλο: Καθαρισμοί Οικοπέδων Δ.Ε. Μόβρης.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παραλαβής των εργασιών με τίτλο: Καθαρισμοί Οικοπέδων Δ.Ε. Λαρίσου.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παραλαβής των εργασιών με τίτλο: Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Μόβρης.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση παραλαβής των εργασιών με τίτλο: Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Λαρίσου.
  Εισηγητής:  . Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

 

 

 

 


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 22577/ 4-11-2017  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευά Κων. Μούτο Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων