Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 15 Δεκεμβρίου 2017

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :23363

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  20ΗΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 23363/15-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στον ΟΤΕ Α.Ε. για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ»
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας : «Αμοιβές Τεχνικών για Εργασίες Επικαιροποίησης Σχεδίων Θεσμοθετημένων Ορίων Οικισμών Δήμου» .
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 23/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων περί «Ψήφισης του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων»
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
5.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
6.         Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Μονοετούς Σχεδίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων οικονομικού έτους 2018.
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
7.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.         Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ν. 4412/2016) .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
10.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με  τη Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (ν. 4412/2016) .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος  ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
  Εισηγήτής : Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με Γεώργιο Μπεκίρη του Νικολάου σχετικά με την υπ’ αριθ. καταθ. 3374/2015 αγωγή του κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Λαρίσου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων