Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, 10/02/2016 ώρα 19:00

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη ( 10η ) Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1.864/05.02.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Καθιέρωση χρήσης σήματος του Δήμου Δυτικής Αχαίας (σχ. 82/2012 Α.Δ.Σ).

 

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Δρομολόγηση άμεσων μέτρων στο πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

 

Εισηγητής: Κουνάβης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΚΙΔΑ.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 του Δήμου (δ΄ Τρίμηνο 2015)

 

Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την ίδρυση χώρου κοιμητηρίου Κάτω Αχαΐας σε οικόπεδο έκτασης 44 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στα Μανεταίϊκα Δ. Ε. Δύμης.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διατήρηση ή Κατάργηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας, της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου μας.

 

Εισηγητές: 1) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Τησαρχόντος Ευάγγελος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερκούρη” του Δήμου στον Εμπορικό και Επαγγελματικοβιοτεχνικό Σύλλογο “ΕΡΜΗΣ”.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά Διαγραφή χρέους οφειλετών του Δήμου που έχουν ήδη βεβαιωθεί.

 

Εισηγητής:  Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Τακτικής Επιχορήγησης του Δήμου προς τον ΟΤΑΔ.

 

Εισηγητής: Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του ΟΤΑΔ οικονομικού έτους 2016, έπειτα από την αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων της 31.12.2015.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Δήμου Δ. Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των Ενεργειών του Προέδρου του ΟΤΑΔ Ξενοφώντα Μπαχρά για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Δήμου Δ. Αχαΐας

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση ποσού 81.058,23 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (Α΄ Δόση)

 

Εισηγητές: 1) Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2) Μπαχράς Ξενοφών, Βοηθός Δημάρχου για Θέματα Παιδείας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

 

Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος της Επ. Συμβ/κης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου «Ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» του Δ. Δυτικής Αχαΐας (Δ.Ε.Ωλενίας).

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργουΒελτίωση υφιστάμενου κτιρίου (μεγάλο παλάτι του βασιλιά) για τη μετατροπή του σε μουσείο λαογραφικής – πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και σήμανση δικτύου μονοπατιών και αξιοθέατων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου της Δ.Ε. Δύμης, Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Σπάτων, Τ.Κ. Πέττα της Δ.Ε. Λαρίσου και στην Τ.Κ. Σαντομερίου της Δ.Ε. Ωλενίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: Ανάπλαση βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών της Δ.Ε. Ωλενίας και στην συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τον νομό Ηλείας’.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Έγκριση Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου: «Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας– Δημιουργία Λευκώματος και Χάρτη»’.

 

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

 

 


 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων