Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , 03 Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα  29 Ιουλίου 2016

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 13098

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                          Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Τρίτη ( 3η ) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Βασίλης Αρ. Γκοτσόπουλος

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  3ΗΣ  Αυγούστου 2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13098/29-07-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Υποβολή αίτησης-πρότασης χρηματοδότησης για ένταξη έργου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δυτική Ελλάδα” στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 “Ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης” Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στη δράση με τίτλο “Δράση 10, a.1.1.-a: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα Έργα)”: Κατασκευή νέων κτιρίων στα σχολικά συγκροτήματα Δημοτικών Σχολείων Σαγαιΐκων και Λακκόπετρας».

 

  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα παιδείας και πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.)
2.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Υποβολή αίτησης-πρότασης χρηματοδότησης για ένταξη έργου στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δυτική Ελλάδα” στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 “Ανάπτυξη-εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης” Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στη δράση με τίτλο “Δράση 10, a.1.1.-a: Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νέα Έργα)”: Κατασκευή νέων διώροφου κτιρίου και επισκευή του υπάρχοντος στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Ριόλου με Λυκειακές Τάξεις».

 

 

 

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα παιδείας και πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.)
3.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Ανακήρυξη της Ζώνης του Σαντομερίου ως Αεραθλητικό Κέντρο».

 

  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφώντας, πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων.
4.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Έγκριση της αριθ. 41/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ περί: “Έγκρισης αναγκαιότητας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στην Α΄ Διασπορά της 116 πτέρυγας μάχης”».

 

  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα παιδείας και πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης  Δυμαίων.
5.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Σχετικά με την απευθείας ανάθεση μέσω διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) και των Σχ. Επιτροπών Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 του Δήμου».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ  Κ.Λ.Π.) ΕΠΙ ΤΟΥ Ο.Τ. 80 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΛΕΜΙΓΚ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΗΝ 14Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016».

 

  Εισηγητής: Μυλωνάς Παναγιώτης,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Παραχώρηση χρήσης μέρους της πλατείας της Τ.Κ. Καραιΐκων για την γιορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος την 6η Αυγούστου 2016».

 

  Εισηγητές: 1) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

9.        Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό ιδιωτικού χώρου θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ) στην Τ.Κ. Κ. Αλισσού».

 

  Εισηγητές: 1) Μυλωνάς Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2) Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

10.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Πρόταση για καθορισμό αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, του Δήμου μας»

 

  Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
11.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Διάθεση καθοριζομένων θέσεων περιπτέρων – Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών, κατάρτισης πίνακα δικαιούχων – Καθορισμός χρόνου παραχώρησης χρήσης θέσεων περιπτέρων»

 

  Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
12.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υποστήριξη των προτάσεων στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΄΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Δυτική Ελλάδα” ΄΄, LEADER, Πράσινου Ταμείου και των προγραμμάτων που θα ανακοινωθούν από την Ε.Γ.Δ., των Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και του Τ.Σ.»

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την «Έγκριση της τροποποίησης και επικαιροποίησης του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και μετονομασία του σε “Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα  Έργα  Δήμου Δυτικής Αχαΐας”»

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας “Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας -Δημιουργία Λευκώματος και χάρτη”»

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου ” Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου (Μεγάλο Παλάτι του βασιλιά) για τη μετατροπή του σε μουσείο λαογραφικής – πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας” »

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμός παραλιακού μετώπου Δήμου”».

 

  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
17.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Απομάκρυνση μπαζών από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Διαμόρφωση χώρου Δημοτικού καταστήματος Μιτόπολης”»

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Δύμης”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Λαρισού”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Μόβρης”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Ωλενίας”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
23.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμοί οικοπέδων Δ.Ε. Δύμης”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
24.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμοί οικοπέδων Δ.Ε. Λαρισού”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
25.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμοί οικοπέδων Δ.Ε. Μόβρης”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
26.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας της εργασίας “Καθαρισμοί οικοπέδων Δ.Ε. Ωλενίας”».

 

  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
27.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Αγιοβλασιτίκων’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
28.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας ‘Προμήθεια χρωμάτων’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
29.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας ‘Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Μόβρης’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
30.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας ‘Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ωλενίας’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
31.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ‘Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών Δ.Ε. Ωλενίας – Δύμης’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
32.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ‘Βελτίωση πρόσβασης προς αθλητικές εγκαταστάσεις Δύμης’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
33.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ‘Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δύμης’»
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
34.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Υποβολή πρότασης / αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.b, Α.Π. 2632/29-6-2016, του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του Θεματικού Στόχου 09 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης” του Άξονα Προτεραιότητας 4 “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα” 2014 – 2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα ΡΟΜΑ”».

 

  Εισηγητής:  Παπαδοπούλου – Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της ΚΕΔΔΥ.
35.     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της K.T.A.Δ.Α. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»

 

  Εισηγητής:  Καραμπελιάς Ηλίας, Πρόεδρος της K.T.A.Δ.Α. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 

 

 


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13098/29-07-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ Αυγούστου 2016

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 3. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 4. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 5. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 6. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 7. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 8. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 9. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 10. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 11. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 12. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 13. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 14. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 2. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 3. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 4. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 5. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 6. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 7. Αθανάσιο Χρ. Μαρινόπουλο Λακκόπετρας
 8. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 9. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 10. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 11. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 12. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 13. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 14. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 15. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 16. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 17. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 18. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 19. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 20. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 21. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 22. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 23. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 24. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 25. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 26. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 27. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων