ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2015-2019

 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

 

ΘΕΤΕΙ

 

σε δημόσια διαβούλευση από την 11η έως και την 28η Δεκεμβρίου 2015 το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματός του για την περίοδο 2015-2019 και

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 

 Στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στους Πολίτες ή ενώσεις Πολιτών καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

 

Το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου σύμφωνα με:

 

  1. Τα άρθρα 203 & 207 του Ν. 3436/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
  2. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 89/2011 που τροποποίησε το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και Διαδικασίες Κατάρτισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού»
  3. Την παρ. 1 του άρθρου 266, τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 και την περιπτ. Β΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87A/7.6.2010)
  4. Την υπ’ αρίθμ. 41179/04/11/2014 Υ.Α. «Περιεχόμενο, Δομή και Τρόπος Υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού» (ΦΕΚ 2970B/4.11.2014)

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφασή της εισηγήθηκε το σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. το ενέκρινε το σχέδιο του Σ.Σ. με την υπ’ αριθμ. 243/2015 απόφασή του.

 

Το κείμενο αφορά στην Α’  Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπου αναλύεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου. Με βάση τις κατευθύνσεις και τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν στη διαδικασία της διαβούλευσης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί στην Β’ Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

 

Στη Β΄ Φάση προβλέπεται να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες δράσεις (έργα, ενέργειες και λειτουργίες) σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται και έχει αρμοδιότητες η δημοτική αρχή.

 

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι ουσιαστική στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του δήμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του Στρατηγικού Σχεδιασμού είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosdymaion.gr είτε από την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, τηλ. 26933-60130, email: a.georgiopoulou@dimosdymaion.gov.gr .

 

Στη συνέχεια μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας το σχετικό επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο το αργότερο έως την 28η Δεκεμβρίου 2015 και καταθέτοντάς το:

 

  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο a.georgiopoulou@dimosdymaion.gov.gr
  • είτε σε έντυπη μορφή αποστέλλοντάς το στο Δήμο στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής στη διεύθυνση Δεξαμενού 36.

 

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Δήμου Δυτικής Αχαΐας  2015 – 2019.

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ ΑΧΑΪΑΣ 2015-2019 Α΄ ΦΑΣΗ Επιχειρησιακού Προγράμματος

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

243 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων