Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με την πυροπροστασία ακινήτων.

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ενημερώνει τους δημότες του ότι εκδόθηκε η αριθμ. 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Ερμηνευτική Εγκύκλιος σε συνέχεια του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων ή γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Βρίσκονται µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
  2. Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης.
  3. Βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
  4. Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης.
  5. Βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

  1. Μέχρι τις 31-03-2024, με τη συνδρομή Τεχνικού Επιστήμονα, να συντάξουν Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση.
  2. Μέχρι τις 30-04-2024 να προβούν στην εφαρμογή όλων των μέτρων αντιπυρικής προστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.
  3. Μέχρι τις 30-04-2024 να υποβάλλουν την Ετήσια Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας.

Το Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας, η Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων Πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, θα υποβληθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρίζονται.

Επισημαίνεται ότι:

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024.

Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων