0_Εξώφυλλο ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΔΥΜΗ 2020_signed

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΔΥΜΗ_2020_signed

2_Π-Υ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΥΜΗΣ_2020_signed

3_Τιμολόγιο ΑΓΡΟΤ.ΟΔΟΠ_ΔΥΜΗ 2020_signed

4_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΥΜΗΣ_2020_signed_signed_signed 5_ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΔΥΜΗΣ_2020_signed

6_ΕΣΥ ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗΣ_signed

7α_ΣΑΥ ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗΣ_signed

7β_ΦΑΥ ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗΣ_signed

8. ΕΝΤΥΠΟ Ο.Π. ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗΣ

9. ΤΕΥΔ ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗΣ

9. ΤΕΥΔ ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗΣ_signed

10_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΛΙΚΙΑ ΔΥΜΗ_ΑΔΑΜ+ΑΔΑ