ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΥ 2020-ΚΑΥΣΙΜΑ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΑΔΑΜ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Ψ.Υ-