Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020 Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των Σχολικών Επιτροπών Α΄βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την::
«Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των Σχολικών Επιτροπών Α΄βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης»
προϋπολογισμού 51.387,20 €€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 51.387,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% & 24%.
CPV: 15800000-6, 15119000-5, 15811000-6, 03221200-8, 15221000-3, 15511000-3, 15511000-3

4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ_20PROC006685583

5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ_20PROC006685984

6.ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

7.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

8.ΤΕΥΔ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων