ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΟΤΑΔ

Πρόσκληση Σύγκλησης  Ειδικής Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ.

Περισσότερα

Αποτελέσματα της ΣΟΧ/3 YE ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Περισσότερα

Aποτελέσματα της ΣΟΧ3/2023 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ

Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού (ΟΤΑΔ)

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/10/2023 έως και 27/10/2023
Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού (ΟΤΑΔ)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/10/2023 έως και 27/10/2023.
Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης κατεπείγουσας δια ζώσης συνεδρίασης του ΟΤΑΔ.

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Περισσότερα

Πρόσκληση Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΑΔ.

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων