ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Προκηρύξεις

Πρόσληψη προσωπικού στο διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου με παράρτημα Ρομά

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι 24/9/2021

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.400.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.

Περισσότερα

Η υποβολή των αιτήσεων έληξε-Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου(GRADER)

Περισσότερα

Προκήρυξη διαγωνισμού αδρανών υλικών

Περισσότερα

Ματαίωση Διαγωνισμού Καυσίμων και Επαναπροκήρυξη

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τις ανάγκες του έργου WONDER, INTERREG-ADRION

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 21PROC008690970 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI ΤΕΥΔ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ADA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΩΚ0ΣΩ9Ν-Χ5Π

Περισσότερα

Προκήρυξη – Διακήρυξη για Ναυαγοσώστες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

Περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΒΑΚ

ADA – ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ 21PROC008450198 ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ 21PROC008450114 ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων