ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Καλείστε να συμμετάσχετε  την εικοστή  (20η) Ιανουαρίου (01ου ) του έτους  2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να συμμετάσχετε την τρίτη (3η ) Δεκεμβρίου (12 ου ) του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Καλείστε να συμμετάσχετε την εικοστή τρίτη (23η ) Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 , σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου …

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, η οποία αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και θα …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Καλείστε να συμμετάσχετε  την πρώτη (1η) Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , σε Τακτική (μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου …

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλείσθε την Εικοστή Πρώτη ( 21η ) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του πρώην Δήμου …

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλείσθε την πρώτη (1η ) Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Λουσικών, στα Λουσικά της Δ.Ε. …

Περισσότερα

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλείσθε την Τετάρτη ( 4η ) Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο …

Περισσότερα

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 19/2019 τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση …

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ …

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων