ΑΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Εισηγήσεις επόμενης συνεδρίασης

Πρόσκληση σε Ειδική και τακτική(δια ζώσης) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου & εισηγήσεις

Περισσότερα

Εισηγήσεις των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου

Περισσότερα

Εισηγήσεις θεμάτων 22ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Περισσότερα

Εισηγήσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 27/07/2021

Περισσότερα

Εισηγήσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 14/07/2021

Περισσότερα

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

και εισηγήσεις

Περισσότερα

Εισηγήσεις θεμάτων της 16ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Περισσότερα

Εισηγήσεις των θεμάτων του Δ.Σ. της 1-03-2021

1ο θέμα οικ. 2ο θέμα οικ. ΑΠΟΦΑΣΗ_2_2021 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚ. ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01-03-21 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2021 (02-02-21) εισηγηση δημαρχουΘέμα 1ο. Αποφ. 22. Αίτημα …

Περισσότερα

Πρόσκληση έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισήγηση

Σας ενημερώνουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) …

Περισσότερα

Εισηγήσεις θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 5-02-2021

1ο θέμα – ΤΡΟΠ.ΣΗ ΠΥ+ΤΕΧΝ.ΠΡΟΓΡ.2020 14_01_21 (1) θέμα 2ο ______1η Εισήγηση Τροποποίησης Προυπολογισμού 2021 5-2-2021 Τελικό (1) 3ο θέμα – ENERGA- 4o θέμα –ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΥ …

Περισσότερα
Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων