Εκτάκτως και προ ημερησίας διατάξεως, στη σημερινή (Δευτέρα 9/11) συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, θα εισαχθεί προς έγκριση θέμα που αφορά τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για την ακρίβεια και για το χρονικό διάστημα που ισχύει η καραντίνα τα καταστήματα
εστίασης και αναψυχής απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων.

Η απόφαση έχει προφανή χρησιμότητα, σύμφωνα με κύκλους της δημοτικής αρχής, αφού
είναι αδιανόητο να χρεώνονται επιχειρήσεις για χώρους (πεζοδρόμια και πλατείες) που
τους απαγορεύεται να χρησιμοποιούν.