Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Δημάρχου

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Δημάρχου καθως και την τέλεση Πολιτικών Γάμων

κ. Ορλώφ Κυριάκο

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του :

Τον κ. Ορλώφ Κυριάκο αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος

τηλ. 6976400149 & 26930-24679

.