Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Τον κ. Ταπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του:

Σον κ. Σαπεινό Κωνσταντίνο αναπληρώνει ο κ. Ορλώφ Κυριάκος

τηλ.6986946097