Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

κ. Καραντζά Άγγελο

 

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του:

Τον κ. Καραντζά Άγγελο αναπληρώνει ο κ. Μάλλιαρης Γρηγόριος

τηλ. 6972034559 & 26930-23520