Αντιδημαρχία Πολεοδομίας, Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού

Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Ποιότητας Ζωής
και Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού

κ. Γκοτσόπουλο Βασίλειο ,

 

 

δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ο αναπληρωτής του:

Τον κ. Γκοτσόπουλο Βασίλειο αναπληρώνει ο κ. Ορλώφ Κυριάκος

τηλ. 6987219888 & 26930-25581