ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο και σε 36 και 72 δόσεις – Οι αιτήσεις και οι προϋποθέσεις

Από την Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ανακοινώνεται ότι με το ν. 5036/23 άρθρο 90 δίνεται η δυνατότητα καταβολής οφειλών προς Δήμους πέραν των υπαρχόντων μέχρι 12 ή 24 ή 48 δόσεων και σε 36 ή 72 δόσεις με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων, όπως αυτό δημοσιεύεται από την τράπεζα της Ελλάδος με επιπλέον ποσοστό 0,25 % που φτάνει στο 1,5 % στις 72 δόσεις. Επίσης γίνεται γνωστό πως είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων του ν. 4611/19 ή 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η/02/2023.
          ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:  
Ρύθμιση οφειλών με 36 ή 72 δόσεις-Άρθρο 90 ν. 5036/2023
Οφειλές που εντάσσονται:

  1. Οφειλές προς τους Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/11/2021-01/02/2023
  2. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 01/11/2021 και είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες κατά την 01/02/2023 πάγιες ρυθμίσεις δόσεων
    Δόσεις
     36 δόσεις με επιτόκιο Τράπεζας της Ελλάδος + 0,25% (ετήσιο 6,04% συμπεριλαμβανομένου του +0,25%)
     72 δόσεις με επιτόκιο Τράπεζας της Ελλάδος + 1,25% (ετήσιο 7,29% συμπεριλαμβανομένου του +1,25%)

Προϋποθέσεις
 Ο οφειλέτης να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/11/2021 ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές την 01/11/2021
 Ο οφειλέτης να έχει καταβάλλει όλες τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων των 100 δόσεων, έως την ημερομηνία υπαγωγής στη νέα ρύθμιση
 Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος του για τα 5 τελευταία έτη
 Ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία
 Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής υποχρεούται να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων
 Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 30,00 €

Αιτήσεις μέχρι 30/06/2023 υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ch.sarantis@ddachaias.gr , a.konstantinopoulos@ddacahaias.gr , η στα γραφεία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Αναβίωση της ρύθμισης των 100 δόσεων-Άρθρο 90 ν. 5036/23
Εντάσσονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων των ν. 4611/2019 ή ν. 4764/2020 που απωλέσθησαν ή κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 01/02/2023.
Δόσεις
Το πλήθος των δόσεων για την επανένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι ίσο με τις υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης
Το ύψος εκάστης δόση, των ανεξόφλητων μετά την επανένταξη δόσεων διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπεται από τον ν. 4987/2022 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και ν. 4978/2022 Κωδικός Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

Το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Επειδή χρειάζεται εξέταση και έλεγχος όλων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία μας Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα ταμείου (Δεξαμενού 36, Κάτω Αχαΐα ), προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ένταξης και να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν με την ανάλογη αίτηση μέχρι τις ημερομηνίες που αναφέρουμε.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων