Η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Τετάρτη 3/02/2021 και ώρα 10:00, αναβάλλεται, λόγω έκτακτης απουσίας του προέδρου – δημάρχου της Επιτροπής και του αντιπροέδρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου), στις πέντε (5) Φεβρουαρίου 2021, στην Κάτω Αχαΐα, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλάμβανε  η αριθ. πρωτ. 869/29-01-2021 πρόσκληση, η οποία σας επισυνάπτεται εκ νέου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3η συνεδρίαση -2021.τελικο