ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΕΣ, ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ-ΟΜΠΡΕΛΕΣ) ΕΤΟΥΣ 2022 κ΄ έως και 31-12-2022

Κατ΄εφαρμογή:
1)Της Κ.Υ.Α. 47458/15-05-2020, περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λ.π. όπως έχει τροποποιηθεί.
2) Την με αριθ. πρωτ. 41387 ΕΞΕ /25-05-2022 έγκριση της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαϊας «Καθορισμού θέσεων εκμίσθωσης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου».
3)Των διατάξεων του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/2001), όπως έχει τροποποιηθεί με τους Ν. 4607/20199 (ΦΕΚ 65/Α/2019), Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020) και Ν.4690/2020 (104/Α/2020) και ισχύει σήμερα.

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Σε συνεργασία με την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ενέκριναν την εκμίσθωση τροχήλατων αναψυκτήριων (καντινών), ομπρελών και ξαπλώστρων για το έτος 2022 κ΄έως 31-12-2022, ως εξής:
ΘΕΣΗ Τ.Μ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Κάτω Αχαϊα Παραλία «Αλυκών»-θέση «Αλυκές»- -Τροχήλατο Αναψυκτήριο (ΚΑΝΤΙΝΑ)

14,56 τ.μ. Χ:284359,82 Ψ:4225858,75
Χ:284359,03 Ψ:4225855,84
Χ:284363,79 Ψ:4225854,25
Χ:284362,94 Ψ:4225869,25

Κάτω Αχαϊα Παραλία «Αλυκών»-θέση «Αλυκές»- (ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ- ΟΜΠΡΕΛΕΣ)

123,79τ.μ.

Χ:284370,74 Ψ:4225866,16
Χ:284367,96 Ψ:4225863,65
Χ:284385,29 Ψ:4225850,55
Χ:284364,45 Ψ:4225857,03

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο παραχωρησιούχος (ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ) επισημαίνει τα όρια των παραχωρούμενων χώρων με ανάρτηση σε εμφανές σημείο επί των παραχωρηθέντων χώρων (ΚΑΝΤΙΝΑ) – (ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ-ΟΜΠΡΕΛΕΣ) σχέδια και φωτογραφίες των παραχωρούμενων χώρων, ως και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ.–

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων