Η Δ.Ε.Υ.Α Δυμαίων σας ενημερώνει ότι σημειώθηκε βλάβη σε αγωγό στην Κάτω Αχαΐα και θα παρουσιαστεί πρόβλημα στην υδροδότηση της Κοινότητας για μερικές ώρες, όποτε και υπολογίζεται ότι η αποκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί.

Η ΔΕΥΑ Δυμαίων ζητά την κατανόηση των δημοτών και καταβάλει όλες τις αναγκαίες προσπάθειες για την ταχύτερη επισκευή της βλάβης.