Η σημερινή τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αναβάλλεται εξ’ αιτίας της εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                

        ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΡΛΩΦ