ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, όπως προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθημερινά 09.00 –
13.00 προκειμένου να λάβουν γνώση της μελέτης «Τοπικό Ρυμοτομικό για την
ίδρυση νέου κοιμητηρίου Δ.Ε. Δύμης», όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 51/2022
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Τυχόν ενστάσεις
μπορούν να υποβάλλονται εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση –
κοινοποίηση της πρόσκλησης, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων