ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Προσφυγή σε διαπραγμάτευση για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. για το έτος 2015».

 

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με την αριθ. 143/2015 (ΑΔΑ: Ω5ΔΓΩ9Ν-1Α0)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και την αριθ. 278/09-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της με αριθμ. 24136/11-11-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΣΑΩ9Ν-Θ8Π) διακήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της, λόγω του προηγηθέντος άγονου διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του προσώπου Ο.Τ.Α.Δ. για το έτος 2015, προϋπολογισμού 59.932,98 ευρώ (με ΦΠΑ) όπως περιγράφονται  στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ 1  :    ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Ποσότητα
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 5.000,00
2 Πετρέλαιο κίνησης 09134200-9 34.000,00
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 09132100-5 1.500,00
4 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2 Βαλβολίνη SAE 90 09211400-5 80,00
5 Βαλβολίνη SAE 140 09211400-5  80,00
6 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων  SAE  15W/40 09211100-2 100,00
7 Λιπαντικό  πετρελαιοκινητήρωνSAE 20W/50 (για 10.000 km) 09211100-2 100,00
8 Λιπαντικό βενζινοκινητήρωνSAE 15W/40 (για 10.000 km) 09211100-2 100,00
9 Λάδι υδραυλικών συστημάτων ISO 68 09211600-7 500,00
10 Ad-Blue 09134200-9  200,00

 

ΟΜΑΔΑ 2 :   ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ (Ο.Τ.Α.Δ.)

 

Α/Α   Είδος Κωδ CPV Ποσότητα
1 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1 Βενζίνη αμόλυβδη 09132100-4 800,00
2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2 Πετρέλαιο θέρμανσης 09132100-5 400,00
3 ΥΠΟΟΜΑΔΑ 3 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρωνSAE  15W/40 09211100-2 40,00

 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οδό Δεξαμενού 36 μέχρι την 15η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 24136/11-11-2015 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, του δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία θα αποφανθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ως άνω διακήρυξη. Η διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο

 

Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών:  15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.dimosdymaion.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους στους αρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Β. Κανελλόπουλο τηλ. 26933-60412 και Ι. Γατσούλη τηλ. 26933-61107 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4 Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για: την τοποθεσία

Αναζήτηση

Search

Πρόσφατα νέα

Εγγραφή στο Newsletter

Θέλετε να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας για τις δράσεις και τα νέα του Δήμου μας; Γράψτε το email σας στο παρακάτω πεδίο και πατήστε «Εγγραφή».

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων