Ανακοίνωση νέας καταληκτικής ημερομηνίας του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Αποκατάσταση και Επέκταση-αναβάθμιση-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομένεος 50                                  

Τ.Κ.: 25.200, Κάτω Αχαΐα                                                                             

Τηλ.: 26930 25000

Fax: 26930 22076       

 

 Κάτω Αχαΐα, 15-07-2019

 Αριθ. Πρωτ.: 7713

 

«Αποκατάσταση και Επέκταση-αναβάθμιση-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.452.040,00  € με Φ.Π.Α.

Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Αποκατάσταση και Επέκταση-αναβάθμιση-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)»

 

 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 86/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Αποκατάσταση και Επέκταση-αναβάθμιση-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)» ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 05/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού) η 09/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μοιραστείτε το:

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης:

Scroll to Top

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων